Contact:
tel.: 244 46 18 10,
fax: 244 46 13 42
duncanct@volny.cz
 
Technické parametry divadla

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2011

Rozvaha 2010

Výsledovka 2010

Přehled činnosti DC 2012
 
 
 


  Divadlo Duncan Center na Facebooku

DIVADLO DUNCAN CENTRE - prostor pro současný tanec a taneční divadlo

V prostorách budovy Konzervatoře Duncan centre se nachází moderní divadelní sál – Divadlo Duncan Centre, které již od roku 1992 seznamuje svou programovou skladbou širokou veřejnost se zajímavými projekty z oblasti české, slovenské a světové scény současného tance a tanečního divadla. Prostor je dán premiérám projektů českých a zahraničních choreografů a během roku se v divadle pravidelně uskutečňují také premiéry projektů a klauzurních prací studentů Konzervatoře Duncan centre. Vystupují zde také absolventi konzervatoře, čeští i zahraniční tanečníci a choreografové, kteří následně pořádají semináře. Od roku 1994 bylo Divadlo Duncan Centre scénou pro Festival tanečního divadla Konfrontace, od roku 2000 pro projekt Con tempo.

PROGRAM

HON NA LIŠKU / EKS
Dance performance / repríza

HON NA LIŠKU

Tanečně vizuální divadlo o člověku žijícím ve světe binárních čísel, kde k zásadní změně dojde po stisknutí správného tlačítka. Divák je svědkem kolaborace scénografie, interaktivní projekce, tanečníků a hudebního skladatele.

Ohrožuje tě to?
Pořád o tom musím přemýšlet.
Chceš porozumět?
Rád bych, ale nestíhám.
Pokud nevypadneš z vlaku. Kdo jsou tví kamarádi?
Všechny co znám tak mi odpovídají.
Jak blízko toho seš?
Je skoro ve mně. Neustále se za ní musím otáčet.
A otáčí se ona za tebou?
A otáčí se ona za mnou?
Doufám, že mě nevidí všude.
Ale vidí.
Posílají zprávy bez mýho rozhodnutí.
Zastav se.
Přečte ty zprávy každý?
Ne, když se zastavím, tak to nestihnu. Úplně mě to přejede.
Tak utíkej.
Mám pocit, že ty informace potřebuju, ale přitom mě hodně hltí, učím se je filtrovat. Moc zbytečností.
Jako třeba co?
Jako třeba písmo. Teda není jasný, že jim rozumíš tak jak jsou vážně zapsaný.

EKS
je nově vzniklá skupina mladých tanečníků založená roku 2011 bývalými absolventy Konzervatoře Duncan centre. Jejich zájmem ve sféře tanečně- divadelního umění je nalézt symbiózu mezi tancem a ostatními uměnovědnými obory. Dva ze členů souboru účinkovali v krátkých vystoupeních Sport v Obrazech pod vedením choreografky Petry Hauerové na Olympijských hrách 2012 v Londýně v rámci programu Českého centra.

Ondřej Krejčí
hostoval v taneční skupině Déjà Doné, kde se podílel na projektu ‚Not made for flying‘. V letech 2011-2012 byl členem taneční skupiny Sounding Motion pod vedením Imogen Bland. Tančil v Českém olympijském domě během Olympijských her 2012. V současné době působí v Londýně jako nezávislý umělec.

Pavla Vařáková
pokračovala ve svém studiu na London Contemporary Dance School, které zakončila v roce 2012 Postgraduate Diploma in Contemporary Dance. V současné době působí jako nezávislá tanečnice v Londýně, podílela se na přípravě a vystoupení v Českém Olympijském domě na OH 2012. 

Kateřina Blažková 
hostovala v taneční skupině Déjà Doné, kde se podílela na realizaci projektu ‚Not made for flying‘ v Mnichově a Itálii. V současné době působí jako nezávislá tanečnice a pedagožka tance v ZUŠ Choceň.

Sabina Novotná 
se zúčastnila půlroční stáže na lisabonské taneční univerzitě Escola Superior de danca. V současné době působí jako nezávislá tanečnice a pedagožka současného tance v Kredance v Českých Budějovicích. 

Markéta Kuttnerová  absolvovala stáž v holandském Tilburgu na Hoogeschool voon de Kunste. V roce 2012 založila maiaproduction, pod kterou vytvořila choreografii LV-426 s četnými reprízami v Čechách a zahraničí. V současné době působí jako nezávislá umělkyně v Praze a Basileji.

Podpořili:  Magistrát hl. města Prahy, Motus o.s., Divadlo Alfred ve dvoře, Divadlo Duncan Centre a firma Festis Alfa spol. s.r.o.

Vstupenky za 150 Kč / 50 Kč objednávejte na :

http://www.alfredvedvore.cz/cs/vstupenky